resort, รีสอร์ท, ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 


ที่พักภาคเหนือ
เชียงราย
เชียงใหม่
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี


ที่พักภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อยุธยา
อ่างทอง


ที่พักภาคตะวันออก
ชลบุรี, พัทยา
ระยอง
จันทบุรี
ตราด


ที่พักภาคใต้
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

Link เพื่อนบ้าน
หอพัก
หอพัก
ห้องพัก

โอนิซึกะ, onitsuka, onitsuka tiger
Bangkok Dating, Thailand Matchmaker, Thailand Dating, Bangkok Matchmaker, dating bangkok, dating thailand, thai dating, online dating, single thai girls, thai women, dating service, speed dating, บริการหาคู่, บริษัทจัดหาคู่, หาคู่, หาแฟน, หาเพื่อน, จัดหาคู่, จับคู่, แม่สื่อ, ธุรกิจหาคู่
ถุงจัมโบ้, พาเลท

กรมอุทยานฯ ปรับอัตราค่าเข้าอุทยาน 31 แห่ง มีผล 1 ก.พ.58

กรมอุทยานฯ ปรับอัตราค่าเข้าอุทยาน 31 แห่ง มีผล 1 ก.พ.58

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
 
 
 
 
1 กันยายน 2557 09:48 น.
        นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกรมอุทยานฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานฯ จำนวน 31 แห่ง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2558 เป็นต้นไป
       
       เนื้อหาในประกาศดังกล่าวระบุว่ากรมอุทยานฯได้ดำเนินการพัฒนาสิ่ง อำนวยความสะดวก การให้บริการ การให้ความรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความ พึงพอใจต่อการให้บริการของอุทยานแห่งชติที่สามารถรักษามาตรการการบริการให้ มีคุณภาพ
       
       ดังนั้นเพื่อให้การบรริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจปัจจุบัน
       
       จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและ พักอาศัยในอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2557 หมวด 1 ข้อ 6 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในอุทยาน แห่งชาติจำนวน 31 แห่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
       
       ทั้งนี้ได้กำหนดค่าบริการเรียกเก็บจากเด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างประเทศ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท จำนวน 9 อุทยานฯ ประกอบด้วย ทับลาน จ.ปราจีนบุรี ตาพระยา จ.สระแก้ว เขาหลัก-ลำรู่ จ.กระบี่ หมู่เกาะเภตรา แก่งตะนะ ภูสระดอกบัว จ.อุบลราชธานี ภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร ภูพาน จ.สกลนคร และ ภูลังกา จ.นครพนม
       
       อัตราค่าบริการ สำหรับชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 200 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ รามคำแหง จ. สุโขทัย และ แม่เมย จ.ตาก
       
       อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 40 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานฯ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ ไทรโยค และ เอราวัณ จ.กาญจนบุรี
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 150 ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ เขาสก และ หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี
       
       อัตราค่าบริการชาวไทย เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่เกาะสุรินทร์ และ หมู่เกาะสิมิลัน จ.กระบี่
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 60 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ ธารโบกขรณี จ.กระบี่ และ อ่าวพังงา จ.พังงา
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 400 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ ภูจอง-นายอย ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี และ พระวิหาร จ.ศีรษะเกษ
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 300 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท จำนวน 2 แห่ง คือ ทุ่งแสลงหลวง และ ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 100 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 1 แห่ง คือ อุทยานฯ น้ำตกชาติตระการ
       
       อัตราค่าบริการ ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ชาวต่างชาติ เด็ก 150 บาท ผู้ใหญ่ 300 บาท จำนวน 3 แห่ง คือ ดอยอินทนนท์ ดอยผ้าห่มปก และห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

ที่มา : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000099818


      20 ก.พ. 2558   เวลา :    07:50   จำนวนผู้อ่าน :    748